دسته بندی: لیسنینگ

دسته بندی: لیسنینگ

فرمت کلی تست لیسنینگ آیلتس ایلتس IELTSDAVE
لیسنینگ

فرمت کلی تست لیسنینگ آیلتس

تو این پست فرمت کلی تست لیسنینگ آیلتس رو میخوام بهتون توضیح بدم. به طور کلی این بخش آزمون 40 سوال داره که این سوالها

Read More »

کد تخفیف پنجاه درصدی