دوره رایتینگ آیلتس تسک ۱

تومان

توضیحات تکمیلی

 

در این دوره سرفصل‌های زیر آموزش داده می‌شوند:

  • انواع گراف در تسک 1
  • روش تحلیل Line graph و آموزش لغات مورد نیاز و جمله سازی پیشرفته
  • روش تحلیل Bar chart و آموزش لغات و جمله سازی پیشرفته
  • روش تحلیل Pie chart و آموزش لغات و جمله سازی پیشرفته
  • روش تحلیل Table و آموزش لغات و جمله سازی پیشرفته
  • روش تحلیل Process و آموزش لغات و جمله سازی پیشرفته
  • روش تحلیل Map و آموزش لغات و جمله سازی پیشرفته
  • تفاوت گراف‌های استاتیک و داینامیک
  • پاراگراف بندی مورد نیاز تسک 1
  • معیارهای نمره‌دهی طبق Band Descriptor